اخبار زعفران ( خبرهای روز زعفران )   >   عضو شورای ملی زعفران می گوید، قیمت پایه صادراتی زعفران غیر واقعی است!!!

عضو شورای ملی زعفران می گوید، قیمت پایه صادراتی زعفران غیر واقعی است!!!

28 / تیر / 1401

<< علی محمد شریعتی مقدم >> عضو شورای ملی زعفران در گفت وگو با پایگاه رادیو گفت :

وی با اشاره به اینکه قیمت پایه صادراتی زعفران غیر واقعی است، اظهارداشت: این موضوع در افزایش قاچاق و تقلب پذیری زعفران خیلی تاثیر گذار بوده است.

عضو شورای ملی زعفران ایران گفت: افت میزان صادرات زعفران در ماه‌های اخیر، افزایش قاچاق و همینطور تقلب پذیری در این حوزه مثل فروش پوست گوجه فرنگی آسیاب شده به جای زعفران و بسیاری موارد دیگر خود شاهدی صادق بر این مدعاست.

وی افزود: ضرورت ایجاب می‌کند با این وجود قیمت پایه صادراتی زعفران در کشور تعدیل و و اقعی شود.

شریعتی مقدم اظهارداشت: از چهاردهم فروردین ماه سال جاری عوارضی به نام آب مجازی برای محصولات کشاورزی گذاشته شده است.

وی ادامه داد: عوارض آب مجازی برای محصول زعفران خیلی مصداق پیدا نمی‌کنند چون کم مصرف‌ترین محصول کشاورزی درزمینه آب است.

عضو شورای ملی زعفران ایران گفت: برای صادرات زعفران نیز از چهاردهم فروردین ماه سالجاری نیم درصد عوارض آب مجازی می گیرند.

وی افزود: شوربختانه در حال حاضر با دستور العمل‌ها، قوانین و آئین نامه‌های غیر منطقی مسیر قاچاق و تقلب پذیری زعفران در کشور بسیار هموار شده است.

شریعتی مقدم اظهاداشت: کشور می‌تواند به صادرات یک میلیارد دلاری صادرات زعفران با توجه به افزایش سرانه جهانی این محصول فکر کند به شرط اینکه دستور العمل ها و اقدامات غیر منطقی و نابخردانه حذف شود.

وی با اشاره به اینکه زعفران به عنوان میراث تاریخ تمدن کشاورزی ایران تلقی می‌شود، گفت: این محصول بسیار ارزشمند در دنیا به نام ایران شناخته می‌شود.

عضو شورای ملی زعفران ایران افزود: متاسفانه از این ظرفیت در کشور به نحو باید و شاید استفاده نشده است.

وی با عنوان اینکه زعفران ارزشمند‌ترین رستنی کائنات است، اظهارداشت:قاچاق و تقلب پذیری این محصول بسیار زیادی است.

شریعتی مقدم یادآورشد: زعفران در کشور نیازمند توجه بیشتری است چرا که در بحث توسعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و خیلی موارد یگر در اقتصاد ملی بسیار نقش آفرین است.

مطالب مرتبط