راه اندازی کارگاه بسته بندی زعفران ( آموزش بسته بندی زعفران در منزل )

برای توضیح ضرورت راه اندازی کارگاه های بسته بندی زعفران گفتن این نکته کافی است که در حدود 92 درصد زعفران تولیدی در جهان در ایران تولید می شود و از این مقدار فقط 3.2 درصد سهم صادرات ایران است. حتی جالب تر است که بدانید زعفران هایی که به صورت فله از کشور خارج … ادامه خواندن راه اندازی کارگاه بسته بندی زعفران ( آموزش بسته بندی زعفران در منزل )