اخبار زعفران ( خبرهای روز زعفران )   >   مزارع زعفران شناسنامه‌دار می‌شوند؟

مزارع زعفران شناسنامه‌دار می‌شوند؟

23/ 08 / 1402

او با اشاره به اینکه آمار دقیقی از سطح زیرکشت زعفران نداریم، افزود: ۱۰ سال پیش طرح پایلوت شناسنامه دار کردن زعفران اجرا شد، اما آن طور که باید این طرح حمایت جدی نشد، درحالیکه با اجرای شناسنامه دار شدن مزارع آمار دقیقی از سطح زیرکشت، مزارع جوان و تولید داشتیم.
حسینی ادامه داد: در شرایط کنونی آمار سطح زیرکشت و تولید تقریبی و طبق برآوردهای صورت گرفته است. وزارت جهاد سطح زیرکشت زعفران را ۱۲۳ تا ۱۳۰ هزارهکتار اعلام می کند.

عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: با توجه به پیشرفت های خوبی که در توسعه بازارهای صادراتی داشتیم، اکنون صادرات به ۷۰ کشور دنیا در حال انجام است. اما متاسفانه به ارزش واقعی محصول نرسیدیم که در این راستا وزارت جهاد، وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت باید پای کار بیاید تا از مزیت کشت زعفران استفاده کرد.

او گفت: با روان سازی و توسعه صادرات، ارزش واقعی محصول زعفران به کشور باز می‌گردد و از طرفی با رفع موانع صادرات جلوی قاچاق گرفته می شود.