مقالات > مهم مقالات   >   جدول کود دهی زعفران ( ✔ نکات مهم زمان کود دهی زعفران و تغذیه زعفران )

جدول کود دهی زعفران ( ✔ نکات مهم زمان کود دهی زعفران و تغذیه زعفران )

موقع کوددهی زعفران

اگر به تازگی به جمع زعفرانکاران اضافه شده اید یا حتی زعفرانکار قدیمی باشید به خوبی می دانید که داشتن پیازهای درشت و با بنه‌ی خوب می‌تواند برداشت مزرعه شما را تا چند برابر افزایش دهد.

این اتفاق با رعایت برنامه غذایی زعفران به راحتی اتفاق می افتد. اما نکته‌ای که در این بین بسیار با اهمیت است آن است که در چه فصلی به زعفران کود بدهیم؟  کود مناسب برای زعفران کدام است؟

زمان کود دهی زعفران نیازمند بررسی شرایط مختلف است و نمی توان یک نسخه را برای تمام مزارع پیچید! تشخیص بهترین زمان برای کوددهی با توجه به شرایط محیطی و شرایط مناسب کوددهی و محلولپاشی زعفران میسر خواهد شد. در کل اغلب مراحل کوددهی در آبیاری ها و محلول پاشی ها انجام میشود. که راه تشخیص زمان دقیق آبیاری زعفران برای کشاورزان اموزش دیده به راحتی ممکن است.

جدول کود دهی زعفران

*تمامی موارد گفته شده به عنوان برنامه‌ی تغذیه‌ای زعفران به صورت تخمینی و با پیش فرض شرایط ایده آل و مناسب در خاک و پیازها نوشته شده است. لطفا برای گرفتن برنامه کوددهی مزارع خود با مشاوران دهکده موفقیت تماس بگیرید.*

برنامه غذایی زعفران مزارع نوزاد

نسخه کودی پیشنهادی مزارع نوزاد که امکان یک نوبت آبیاری دارند:

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران کلاته آهن+ هیومیک اسید پتاس بالا مایع+ فسفات تریپل
زاچ آب-آب دوم زعفران اسید هیومیک مایع+ اوره فسفات+ ریز مغذی کامل +

20-20-NPK10-10-20 +  NPK40

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+

ریز مغذی کامل+ فسگارد+ نیترات مایع

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید کامل+ جلبک دریایی+

فسفر روی مایع+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن گوگرد+ فسگارد+ اسید آمینه+

اسید هیومیک با درصد کم+ 202020NPK

 

نسخه کودی پیشنهادی مزارع نوزاد که امکان دو نوبت آبیاری دارند:

زمان کود دهی کود مورد استفاده
مرحله اول-آب اول زعفران شیرآبه مرغی+ هیومیک اسید
مرحله دوم-آب اول زعفران کلات آهن+ هیومیک اسید+ فسفات تریپل+ 202020NPK
زاچ آب-آب دوم زعفران ریزمغذی کامل+ اسید هیومیک+ سولوپتاس+

202020NPK+ نیترات آمونیوم مایع

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+

ریز مغذی کامل+ فسگارد+ نیترات مایع

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید کامل+ جلبک دریایی+

فسفر روی مایع+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن گوگرد+ فسگارد+ اسید آمینه+

اسید هیومیک با درصد کم+ 202020NPK

برنامه غذایی زعفران مزارع جوان

نسخه کودی پیشنهادی مزارع جوان1 الی 4 ساله که امکان یک نوبت آبیاری دارند:

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران کلات آهن+ اسید هیومیک پتاس بالا مایع+ ریزمغذی روی و بُر
زاچ آب-آب دوم زعفران اسید هیومیک مایع+ 105210NPK+ 101040NPK+

ریزمغذی کامل به فُرم کلاته+ کلات آهن+ 202020NPK

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ فسگارد (پتاس،فسفر)+

ریز مغذی کامل+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ 202020NPK+

فسگارد (پتاس،فسفر)+ گوگرد

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ ریزمغذی کامل+ نیرات مایع

 

نسخه کودی پیشنهادی مزارع جوان1 الی 4 ساله که امکان دو نوبت آبیاری دارند:

زمان کود دهی کود مورد استفاده
مرحله اول : آب اول زعفران سطحی و بدون کود انجام میشود.
مرحله دوم : آب دوم منو پتاسیم فسفات+ کلات آهن+

اسید هیومیک+ ریزمغذی زینک و بُر.

زاچ آب-آب دوم زعفران ریزمغذی کامل فُرم کلات+ هیومیک اسید مایع+

اوره +101040NPK+ 202020NPK

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ فسگارد (پتاس،فسفر)+

ریز مغذی کامل+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ 202020NPK+

فسگارد (پتاس،فسفر)+ گوگرد

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ ریزمغذی کامل+ نیرات مایع

برنامه تغذیه زعفران مزارع مسن و متراکم 5 سال به بالا

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران  آهن کلات+ هیومیک اسید مایع+105210NPK+ 202020NPK
زاچ آب-آب دوم زعفران 121236NPK+ اسید هیومیک مایع+ اسید آمینه+ سولوپتاس
محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه طبق فرم ارزیابی تجویز میشود

 

بهترین زمان کود دهی زعفران چه موقع است؟

 — کود دهی پایه زعفران

 خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج… 70 درصد تغذیه زعفران از طریق زمین زراعی تأمین می‌شود و برای این که زمینی غنی از مواد آلی و معدنی داشته باشیم از همان ابتدای امر باید به تغذیه زعفران توجه داشت. بخش اول کوددهی زعفران در زمان آماده‌سازی زمین برای کشت زعفران انجام می‌شود. در این مرحله برای جبران کمبود و یا اصلاح بیش بودهای اولیه تجویز کود بایستی طبق آزمایش خاک صورت گیرد. کود دامی پوسیده و گوگرد که ترجیحاً بتونیت دار و گرانوله هستند در اغلب تجویزها دیده می‌شود.

 گوگرد علاوه بر تغذیه مستقیم، با کمک به حرکت‌پذیری عناصر دیگر به جذب بهتر این عنصرها کمک می‌کند. همچنین خاصیت قارچ‌کشی گوگرد و حساسیت زیاد بنه زعفران برای جذب بیماری قارچی استفاده از این کود رو به اجباری برای کشاورزان زعفران تبدیل کرده است. گوگرد به شکل گرانوله به تدریج آزاد شده و تأثیرگذاری ماندگارتری در خاک ما خواهد داشت.

 

— مرحله ی اول و شروع کوددهی زعفران :

مراحل کودی زعفران

 بنه زعفران مهرماه زندگی خود را شروع کرده و از خواب تابستانه بیدار می‌شود؛ ولی قبل از اینکه از خواب بیدار شود در اوایل شهریور اندام داخلی خود یعنی مادگی و جام گل درون پیاز تشکیل می‌شود، عمل لقاح زعفران و در نهایت گلدهی زعفران شما مستقیماً به تغذیه سال قبل بنه‌های دختری برمی‌گردد و هیچ‌گونه کودی قبل از گلدهی نمی‌تواند صد در صد موجب افزایش گلدهی مزرعه شما شود. برخی از کشاورزان معتقدند که کودهایی مثل سافرون پاور برای افزایش گلدهی در زعفران مؤثر است و باید در آبیاری اول زعفران – گلاب استفاده شود.

توجه کنید که هر کودی پس از استفاده مدتی زمان برای تجزیه و جذب نیاز دارد، پس به طور منطقی باید فرصت مناسب تجزیه مواد را فراهم کنیم. با توجه به اینکه عنصر پتاسیم در رشد گل و کیفیت رنگ اندازی کلاله زعفران نقش دارد، بنابراین استفاده از کودهای پتاس بالا می‌تواند بهترین کود برای اب اول زعفران باشد.

 

با یک مشاوره درست برداشت مزرعه امسالتو تضمین کن! فقط کافیه بر روی شماره های زیر کلیک کنید و با مشاوران دهکده تماس بگیرید.

نام(ضروری)

— دومین مرحله :

معروف‌ترین آبیاری زعفران زاج آب است که پیاز را برای بچه‌زایی، ریشه‌زایی و برگ زایی آماده می‌کند. پس همان‌طور که مشخص است باید از کودهایی استفاده شود که در این مسیر به پیاز کمک می‌کند. عنصر ازت در برگدهی و عنصر فسفر در ریشه‌زایی و وزن اندازی پیاز مؤثر است؛ بنابراین استفاده از کودهای فسفره و ازته به عنوان کود زاج آب زعفران مرسوم هستند.

کوددهی به همراه آبیاری جذب خاک می‌شود و بنه مادری توسط ریشه اقدام به جذب تغذیه می‌کند. پیاز زعفران مادری در آبان ماه شروع به تکثیر می‌کند و بنه‌های دختری از روی بنه مادری و در قسمت انتهایی تیج زعفران به‌مرور رشد می‌کنند.

از تیج یا ساقه‌هایی که به پیاز زعفران دختری متصل هستند برگ‌های 30 الی 40 سانتیمتری زعفران رشد می‌کنند. برگ‌ها در سطح خود روزنه‌هایی دارند که این روزنه‌ها توانایی جذب تغذیه از طریق محلول‌پاشی را دارند.

 

زمان کوددهی زعفران

— سومین مرحله :

بعد از زاچ آب برگ‌ها بلافاصله رشد می‌کنند و هم‌زمان با رشد برگ‌ها سرمای هوا تشدید می‌شود و زمان کود دهی زعفران برای دومین بار همراه با آبیاری فرامی‌رسد.

برای تشخیص صحیح نکاتی مثل: دوره زندگی زعفران و شرایط استاندارد لازم برای زعفران در این دوره رشدی و در نهایت شرایط محیطی حائز اهمیت است. به همین دلیل برای محلول پاشی اول پیشنهاد می‌شود از آمینواسیدها و کودهای ریزمغذی و… استفاده شود.

آمینواسیدها علاوه بر تغذیه کودی نقش مؤثری در کاهش تنش سرمازدگی پیازها دارند. کودهای ازته به مقدار مشخص می‌تواند کمک کند تا بنه‌ها برگ‌های بلندتر و در نهایت جذب و فتوسنتز بهتری در ادامه داشته باشند.

 

— مرحله چهارم :

محلولپاشی زعفران به یک نوبت ختم نمی‌شود و بسته به شرایط مزرعه و مزرعه‌دار ممکن است تا 6 نوبت به طول بینجامد که ما در این مقاله به سه تا از مهم‌ترین آنها بسنده می‌کنیم.

در محلول پاشی دوم زعفران که احتمالاً در دی‌ماه انجام می‌شود و اوج سرما را در ادامه خواهیم داشت که باید از قبل و در محلول پاشی اول به مقاومت بنه در این شرایط فکر کرده باشیم.

وزن‌گیری ثانویه بنه و همچنین افزایش مقاومت پیازهای زعفران در برابر اصطکاک وزش باد دلیل انجام این محلول پاشی است. استفاده از کودهایی چون سیلیکات پتاس به همراه گوگردهای پایه پتاس می‌تواند در این مرحله مفید باشند.

 

— مرحله پنجم :

برنامع تغذیه ای زعفران

سومین محلول پاشی و زمان کوددهی زعفران که با فاصله 20 روز الی یک ماه از محلول‌پاشی دوم انجام می‌شود به بهمن‌ماه می‌رسد. البته با در نظر گرفتن شرایط محلول‌پاشی و نکاتی که باید در حین انجام تغذیه برگی به آن توجه شود، می‌توان در این زمان محلول پاشی کرد.

وزن‌گیری پیازهای زعفران دختری و کمک به رشد هرچه بیشتر بنه در این محلول‌پاشی حائز اهمیت است. کودهای نوع کلاته در شرایط سرما که جذب سریع‌تری دارند بهترین کود برای زعفران در این نوبت به حساب می‌آیند.

 

گل زعفران در چه دمایی یخ میزند؟ راه های جلوگیری از سرمازدگی زعفران را در مقالات دیگر دهکده موفقیت بخوانید.

 

— مرحله ششم :

آبیاری سوم – بار آب مرحله آخر از مراحل کوددهی زعفران محسوب می‌شود که علاوه بر تغذیه بنه در این نوبت، تغذیه خاک و بارورسازی خاک هدف اصلی ما از تجویز کودی این مرحله است. استفاده از کودهای گوگردی، اسید هیومیک، ریزمغذی و درشت‌مغذی‌ها در این آبیاری کود مناسب برای زعفران در این مرحله به‌حساب می‌آیند.

زعفران آبیاری‌های دیگری مثل زرداب که در فروردین ماه و در زمان خزان برگ‌های زعفران انجام می‌شود هم دارد. در صورت وجود آلودگی‌های قارچی یا احتمال وجود این بیماری‌ها می‌توانید از قارچ‌کش یا کنه‌کش در این ابیاری استفاده کنید. بهتر است بعد از زرد آب کود دامی پوسیده و ورمی کمپوست به زمین اضافه شود و سپس با کولتیواتور اقدام به شخم‌زدن زمین شود.

تمام برنامه‌های کودی پیشنهاد شده در فضای اینترنت و کودهای نام‌برده برای استفاده در مزارع زعفران به‌صورت کلی بیان شده و قطعاً بسته به شرایط هر مزرعه نیازهای آن مزرعه متفاوت خواهد بود. مقدار استفاده کودها باتوجه‌به نیاز خاک و کمبودهای خاک، تراکم بذر اولیه و سن مزرعه متفاوت است. تجویز دقیق و ارائه برنامه کودی باید با توجه به برنامه‌های کودی قبل انجام شود.

انتخاب بهترین کود برای زعفران

به صورت کلی بهترین کود برای زعفران یک فرمول مشخص و ثابتی ندارد و کود مناسب برای زعفران در هر مرحله رشدی متفاوت می‌باشد اما برای تجویز بهترین کود برای زعفران در هر مرحله لازم است این دو مورد را در نظر داشته باشید :

1.چرخه ی زندگی زعفران چگونه است؟
2. با استفاده از آزمایش خاک به کمبودهای زمین و علائم کمبود در گیاه توجه کرد.

 

تجویز برنامه کوددهی زعفران به چه عواملی بستگی دارد؟

برنامه کود دهی زعفران در هر زمین متفاوت است و عموما این برنامه با توجه به فاکتورهایی تعیین می شود :

— سن زمین

مزرعه زعفران چند ساله است؟

مزرعه نوزاد ( مزارعی است که پیازهای آن برای تولید پیاز زعفران پرورش می کنند)

مزارع جوان و تازه کشت شده

مزارع مسن ( مزارعی که پیاز باید از آنها خارج شود / مزارع 5 تا 7 ساله )

— پیشینه‌ی کود دهی زعفران

در سالهای گذشته آیا کودی به زمین داده شده؟ از چه نوع کودهایی استفاده شده؟ برنامه غذایی زعفران به چه صورت به مزارع داده شده؟

— شرایط پیاز

آیا پیاز آلوده به بیماری است؟ به درستی ضدعفونی شده است؟ تغذیه پیازها طبق برنامه کودی زعفران انجام شده است؟

 — نتیجه‌ی آزمایش خاک کشاورزی

نوع بافت خاک و میزان عناصر موجود در خاک و کیفیت آب و خاک بر تغذیه و تجویز برنامه کودی زعفران بسیار با اهمیت است. عموما مشاوران زعفران مخصوصا برای تغذیه مزارع در زمان اوج گلدهی ابتدا از شما نتیجه ی آزمایش خاک را دریافت می کنند و با توجه به آن اقدام به تهیه جدول کود دهی زعفران میکنند.

  دیدگاه های شما

 1. سلمان گفت:

  مراحل کود دهی زعفران همین چند مورد هست که تو اینجا گفتید؟ نیاز نیست دیگه کودی بدیم؟

  • معصومه مزدکی گفت:

   درود بر شما این چند مورد به صورت کلی نوشته شده برای دریافت برنامه تغذیه ای زعفران باید خیلی دقیق تر عمل کنید

 2. طاووسی گفت:

  این جدولی که اینجا نوشتید برای مزارع نوزاد منظورتون مزارعی هست که برای پیازاشون خیلی کوچیکه یا برای مزارع سال اول میگین؟ من امسال کشت گلخونه ای داشتم و الان که منتقل کردم به خاک نمیدونم باید چه کودی بدم که مناسب باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید