مقالات > مهم مقالات   >   جدول کود دهی زعفران ( در چه فصلی به زعفران کود بدهیم؟ )

جدول کود دهی زعفران ( در چه فصلی به زعفران کود بدهیم؟ )

موقع کوددهی زعفران

اگر به تازگی به جمع زعفرانکاران اضافه شده اید یا حتی زعفرانکار قدیمی باشید به خوبی می دانید که داشتن پیازهای درشت و با بنه‌ی خوب می تواند برداشت مزرعه شما را تا چند برابر افزایش دهد.

این اتفاق با رعایت برنامه تغذیه‌ای مناسب زعفران به راحتی اتفاق می افتد. اما نکته ای که در این بین بسیار با اهمیت است آن است که زمان مناسب برای استفاده از کود برای زعفران چه موقع است؟

انتخاب بهترین زمان کود دهی زعفران نیازمند بررسی شرایط مختلف است و نمی توان یک نسخه را برای تمام مزارع پیچید! تشخیص بهترین زمان برای کوددهی با توجه به شرایط محیطی و شرایط مناسب کوددهی و محلولپاشی زعفران میسر خواهد شد. در کل اغلب مراحل کوددهی در آبیاری ها و محلول پاشی ها انجام میشود. که راه تشخیص زمان دقیق آبیاری زعفران برای کشاورزان اموزش دیده به راحتی ممکن است.

 

جدول کود دهی زعفران

*تمامی موارد گفته شده به عنوان برنامه ی تغذیه ای زعفران به صورت تخمینی و با پیش فرض شرایط ایده آل و مناسب در خاک و پیازها نوشته شده. لطفا برای گرفتن برنامه کوددهی مزارع خود با مشاوران دهکده موفقیت تماس بگیرید.*

 

برنامه غذایی زعفران مزارع نوزاد

نسخه کودی پیشنهادی مزارع نوزاد که امکان یک نوبت آبیاری دارند:

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران کلاته آهن+ هیومیک اسید پتاس بالا مایع+ فسفات تریپل
زاچ آب-آب دوم زعفران اسید هیومیک مایع+ اوره فسفات+ ریز مغذی کامل +

20-20-NPK10-10-20 +  NPK40

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+

ریز مغذی کامل+ فسگارد+ نیترات مایع

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید کامل+ جلبک دریایی+

فسفر روی مایع+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن گوگرد+ فسگارد+ اسید آمینه+

اسید هیومیک با درصد کم+ 202020NPK

 

نسخه کودی پیشنهادی مزارع نوزاد که امکان دو نوبت آبیاری دارند:

 

زمان کود دهی کود مورد استفاده
مرحله اول-آب اول زعفران شیرآبه مرغی+ هیومیک اسید
مرحله دوم-آب اول زعفران کلات آهن+ هیومیک اسید+ فسفات تریپل+ 202020NPK
زاچ آب-آب دوم زعفران ریزمغذی کامل+ اسید هیومیک+ سولوپتاس+

202020NPK+ نیترات آمونیوم مایع

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+

ریز مغذی کامل+ فسگارد+ نیترات مایع

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید کامل+ جلبک دریایی+

فسفر روی مایع+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن گوگرد+ فسگارد+ اسید آمینه+

اسید هیومیک با درصد کم+ 202020NPK

 

 

برنامه غذایی زعفران مزارع جوان

نسخه کودی پیشنهادی مزارع جوان1 الی 4 ساله که امکان یک نوبت آبیاری دارند:

 

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران کلات آهن+ اسید هیومیک پتاس بالا مایع+ ریزمغذی روی و بُر
زاچ آب-آب دوم زعفران اسید هیومیک مایع+ 105210NPK+ 101040NPK+

ریزمغذی کامل به فُرم کلاته+ کلات آهن+ 202020NPK

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ فسگارد (پتاس،فسفر)+

ریز مغذی کامل+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ 202020NPK+

فسگارد (پتاس،فسفر)+ گوگرد

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ ریزمغذی کامل+ نیرات مایع

 

نسخه کودی پیشنهادی مزارع جوان1 الی 4 ساله که امکان دو نوبت آبیاری دارند:

 

زمان کود دهی کود مورد استفاده
مرحله اول : آب اول زعفران سطحی و بدون کود انجام میشود.
مرحله دوم : آب دوم منو پتاسیم فسفات+ کلات آهن+

اسید هیومیک+ ریزمغذی زینک و بُر.

زاچ آب-آب دوم زعفران ریزمغذی کامل فُرم کلات+ هیومیک اسید مایع+

اوره +101040NPK+ 202020NPK

محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ فسگارد (پتاس،فسفر)+

ریز مغذی کامل+ سیلیکات پتاسیم

محلول پاشی : محله دوم اواخر دی اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ 202020NPK+

فسگارد (پتاس،فسفر)+ گوگرد

محلول پاشی : مرحله سوم هفته سوم بهمن اسید آمینه کامل+ جلبک دریایی+ ریزمغذی کامل+ نیرات مایع

 

 

برنامه کودی زعفران مزارع مسن و متراکم 5 سال به بالا

زمان کود دهی کود مورد استفاده
آب اول زعفران  آهن کلات+ هیومیک اسید مایع+105210NPK+ 202020NPK
زاچ آب-آب دوم زعفران 121236NPK+ اسید هیومیک مایع+ اسید آمینه+ سولوپتاس
محلول پاشی : مرحله 1 اول دی ماه طبق فرم ارزیابی تجویز میشود

 

بهترین زمان کود دهی زعفران چه موقع است؟

 کود دهی پایه زعفران

در زمان آماده سازی زعفران برای جبران کمبود و یا اصلاح بیش بود های اولیه تجزیه های کود طبق نامه آنالیز صورت میگیرد. از بین تمام کود های کود دامی پوسیده و گوگرد که ترجیحا بتونیت دار و گرانوله استفاده میشود در اغلب تجویز ها دیده میشود.

گوگرد علاوه بر تغذیه مستقیم با کمک به حرکت پذیری عناصر دیگر به جذب بهتر این عنصر ها کمک میکند. همچنین خاصیت قارچ کشی گوگرد و حساسیت زیاد بنه زعفران برای جذب بیماری قارچی استفاده از این کود رو به اجباری برای کشاورزان زعفران تبدیل کرده.

 

 مرحله ی اول و شروع کوددهی زعفران :

مراحل کودی زعفران

پیاز زعفرون مهرماه زندگی خود را شروع کرده و از خواب تابستانه بیدار میشود ولی قبل از اینکه از خواب بیدارشود در اوایل شهریور اندام داخلی خود یعنی مادگی و جام گل درون پیاز تشکیل میشود پس اگر قصد استغاده از کودی برای افزایش گلدهی را دارید باید زمان تشکیل جام گل در تخمدان غده ای پیاز زعفران اقدام کنید. برخی از کشاورزان معتقدند که کوددهایی مثل سافرون پاور برای افزایش گلدهی در زعفران موثر است و باید در آبیاری اول زعفران-گلاب استفاده شود.

در صورتی که هر کودی مدتی زمان برای تجزیه و جذب نیاز دارد پس به طور منطقی باید فرصت مناسب تجزیه مود را فراهم کنیم. با توجه به اینکه عنصر پتاسیم در رشد گل و کیفیت رنگ اندازی کالاه زعفران نقش دارد، بنابراین استفاده از کود های پتاس بالا در گلاب زعفران پیشنهاد میشود.

با یک مشاوره درست برداشت مزرعه امسالتو تضمین کن! فقط کافیه بر روی شماره های زیر کلیک کنید و با مشاوران دهکده تماس بگیرید.

نام(ضروری)

دومین مرحله :

معروف ترین آبیاری زعفران زاچ آب است که پیاز را برای بچه زایی، ریشه زایی و برگ زایی آماده میکند. پس همانطور که مشخص است باید از کود هایی استفاده شود که در این مسیر به پیاز کمک میکند. عنصر ازت در برگدهی و عنصر فسفر در ریشه زایی موثرند بنابراین استفاده از کودهای فسفره و ازته در زاچ آب مرسوم است.

کوددهی به همراه آبیاری جذب خاک میشود و بنه مادری توسط ریشه اقدام به جذب تغذیه میکند. پیاز زعفران مادری در آبان ماه شروع به تکثیر میکند و بنه های دختری از روی بنه مادری و در قسمت انتهایی تیج زعفران کمکم رشد میکنند.

از تیج-ساقه هایی که به پیاز زعفران دختری متصل هستند برگ های 30 الی 40 سانتیمتری زعفران رشد میکنند. برگ ها در سطح خود روزنه هایی دارند که این روزنه ها توانایی جذب تغذیه از طریق محلول پاشی را دارند.

زمان کوددهی زعفران

سومین مرحله :

بعد از زاچ آب برگ ها بلافاصله رشد میکنند و همزمان با رشد برگها سرمای هوا تشدید میشود و زمان کود دهی زعفران برای دومین بار همراه با آبیاری فرا می رسد. در تجویز کود برای محلول پاشی اول پیشنهاد میشود از آمینو اسید ها و کودهای ریز مغذی استفاده شود. آمینو اسید ها علاوه بر تغذیه کودی نقش موثری در کاهش تنش سرما زدگی پیاززعفران دارند. کوددهای ازته به مقدار مشخص میتواند کمک کند تا بنه ها برگ های بلندتر و در نهایت جذب و فتوسنتز بهتری در ادامه داشته باشند.

 

مرحله چهارم :

محلولپاشی زعفران به یک نوبت ختم نمشود و بسته به شرایط مزرعه و مزرعه دار ممکن است تا 6 نوبت به طول بینجامد. که ما در این مقاله به سه تا از مهمترین آنها بسنده میکنیم. در محلول پاشی دوم زعفران که احتمالا در دی ماه انجام میشود و اوج سرما را در ادامه خ.اهیم داشت باید به وزن گیری اولیه و همچنین افزایش مقاومت پیاز زعفران در برابر سرما کمک کنیم. استفاده از کود هایی چون سیلیکات پتاس به همراه گوگرد میتواند شمارا در این امر مساعدت کند.

مرحله پنجم :

برنامع تغذیه ای زعفران

سومین محلول پاشی و زمان کوددهی زعفران که با فاصله 20 روز الی یک ماه از محلول پاشی دوم انجام میشود به بهمن ماه میرسد. البته با توجه به این که شرایط محلول پاشی و نکاتی که باید در حین انجام تغذیه برگی به آن توجه شود وجود داشته باشید یا خیر؟ میتوان در این زمان محلول پاشی کرد. وزن گیری ثانویه پیاز زعفران و کمک به رشد هرچه بیشتر بنه در این محلول پاشی حائز اهمیت است. کودهای نوع کلاته در شرایط سرما که جذب سریعتری دارند برای این نوبت استفاده شود.

 

گل زعفران در چه دمایی یخ میزند؟ راه های جلوگیری از سرمازدگی زعفران را در مقالات دیگر دهکده موفقیت بخوانید.

 

مرحله ششم :

آبیاری سوم مرحله آخر از مراحل کوددهی زعفران محسوب میشود که علاوه بر تغذیه بنه در این نوبت به تغذیه خاک و بارورسازی خاک هم باید توجه ویژه داشت. استفاده از کود های گوگردی، اسید هیومیک، ریزمغذی و درشت مغذی ها در این آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد.

زعفران آبیاری های دیگری مثل زردآب که در فروردین ماه و در زمانخزان برگ های زعفران انجام میشود هم دارد. بهتر است بعد از زرد آب کود دامی پوسیده و ورمی کمپوست به زمین اضافه شود و سپس با کولتیواتور اقدام به شخم زدن زمین شود.

تمام برنامه های کودی پیشنهاد شده در فضای اینترنت و کود های نام برده برای استفاده در مزارع زعفران به صورت کلی بیان شده و قطعا بسته به شرایط هر مزرعه نیاز های آن مزرعه متفاوت خواهد بود. مقدار استفاده کود ها با توجه به نیاز خاک و کمبود های خاک، تراکم بذر اولیه و سن مزرعه متفاوت است. تجویز دقیق و ارائه برنامه کودی باید با توجه به برنامه های کودی قبل انجام شود.

 

انتخاب بهترین کود برای زعفران لازمه دانستن دو نکته مهم است :

1.چرخه ی زندگی زعفران چگونه است؟
2. با استفاده از آزمایش خاک به کمبودهای زمین و علائم کمبود در گیاه توجه کرد.

 

تجویز برنامه کوددهی زعفران به چه عواملی بستگی دارد؟

برنامه کود دهی زعفران در هر زمین متفاوت است و عموما این برنامه با توجه به فاکتورهایی تعیین می شود :

 

سن زمین

مزرعه زعفران چند ساله است؟

مزرعه نوزاد ( مزارعی است که پیازهای آن برای تولید پیاز زعفران پرورش می کنند)

مزارع جوان و تازه کشت شده

مزارع مسن ( مزارعی که پیاز باید از آنها خارج شود / مزارع 5 تا 7 ساله )

پیشینه‌ی کود دهی زعفران

در سالهای گذشته آیا کودی به زمین داده شده؟ از چه نوع کودهایی استفاده شده؟ برنامه غذایی زعفران به چه صورت به مزارع داده شده؟

شرایط پیاز

آیا پیاز آلوده به بیماری است؟ به درستی ضدعفونی شده است؟ تغذیه پیازها طبق برنامه کودی زعفران انجام شده است؟

 نتیجه‌ی آزمایش خاک کشاورزی

نوع بافت خاک و میزان عناصر موجود در خاک و کیفیت آب و خاک بر تغذیه و تجویز برنامه کودی زعفران بسیار با اهمیت است. عموما مشاوران زعفران مخصوصا برای تغذیه مزارع در زمان اوج گلدهی ابتدا از شما نتیجه ی آزمایش خاک را دریافت می کنند و با توجه به آن اقدام به تهیه جدول کود دهی زعفران میکنند.

 

  دیدگاه های شما

 1. سلمان گفت:

  مراحل کود دهی زعفران همین چند مورد هست که تو اینجا گفتید؟ نیاز نیست دیگه کودی بدیم؟

  • معصومه مزدکی گفت:

   درود بر شما این چند مورد به صورت کلی نوشته شده برای دریافت برنامه تغذیه ای زعفران باید خیلی دقیق تر عمل کنید

 2. طاووسی گفت:

  این جدولی که اینجا نوشتید برای مزارع نوزاد منظورتون مزارعی هست که برای پیازاشون خیلی کوچیکه یا برای مزارع سال اول میگین؟ من امسال کشت گلخونه ای داشتم و الان که منتقل کردم به خاک نمیدونم باید چه کودی بدم که مناسب باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید