مقالات   >   تو چه فصلی به زعفران کود بدیم؟ ( مراحل مختلف کوددهی + زمان مناسب )

تو چه فصلی به زعفران کود بدیم؟ ( مراحل مختلف کوددهی + زمان مناسب )

موقع کوددهی زعفران

اگر به تازگی به جمع زعفرانکاران اضافه شده اید یا حتی زعفرانکار قدیمی باشید به خوبی می دانید که داشتن پیازهای درشت و با بنه‌ی خوب می تواند برداشت مزرعه شما را تا چند برابر افزایش دهد.

این اتفاق با رعایت برنامه تغذیه‌ای مناسب زعفران به راحتی اتفاق می افتد. اما نکته ای که در این بین بسیار با اهمیت است آن است که زمان مناسب برای استفاده از کود برای زعفران چه موقع است؟ انتخاب بهترین زمان کوددهی زعفران نیازمند بررسی شرایط مختلف است و نمی توان یک نسخه را برای تمام مزارع پیچید! تشخیص بهترین زمان برای کوددهی با توجه به شرایط محیطی و شرایط مناسب کوددهی و محلولپاشی زعفران میسر خواهد شد. در کل اغلب مراحل کوددهی در آبیاری ها و محلول پاشی ها انجام میشود. که راه تشخیص زمان دقیق آبیاری زعفران برای کشاورزان اموزش دیده به راحتی ممکن است.

بهترین زمان برای کوددهی زعفران چه موقع است؟

 کودهای پایه زعفران

در زمان آماده سازی زعفران برای جبران کمبود و یا اصلاح بیش بود های اولیه تجزیه های کود طبق نامه آنالیز صورت میگیرد. از بین تمام کود های کود دامی پوسیده و گوگرد که ترجیحا بتونیت دار و گرانوله استفاده میشود در اغلب تجویز ها دیده میشود. گوگرد علاوه بر تغذیه مستقیم با کمک به حرکت پذیری عناصر دیگر به جذب بهتر این عنصر ها کمک میکند. همچنین خاصیت قارچ کشی گوگرد و حساسیت زیاد بنه زعفران برای جذب بیماری قارچی استفاده از این کود رو به اجباری برای کشاورزان زعفران تبدیل کرده.

 مرحله ی اول و شروع کوددهی:

پیاز زعفرون مهرماه زندگی خود را شروع کرده و از خواب تابستانه بیدار میشود ولی قبل از اینکه از خواب بیدارشود در اوایل شهریور اندام داخلی خود یعنی مادگی و جام گل درون پیاز تشکیل میشود پس اگر قصد استغاده از کودی برای افزایش گلدهی زعفران را دارید باید زمان تشکیل جام گل در تخمدان غده ای پیاز زعفران اقدام کنید. برخی از کشاورزان معتقدند که کوددهایی مثل سافرون پاور برای افزایش گلدهی زعفران موثر است و باید در آبیاری اول زعفران-گلاب استفاده شود.

در صورتی که هر کودی مدتی زمان برای تجزیه و جذب نیاز دارد پس به طور منطقی باید فرصت مناسب تجزیه مود را فراهم کنیم. با توجه به اینکه عنصر پتاسیم در رشد گل و کیفیت رنگ اندازی کالاه زعفران نقش دارد، بنابراین استفاده از کود های پتاس بالا در گلاب زعفران پیشنهاد میشود.

دومین مرحله :

معروف ترین آبیاری زعفران زاچ آب است که پیاز را برای بچه زایی، ریشه زایی و برگ زایی آماده میکند. پس همانطور که مشخص است باید از کود هایی استفاده شود که در این مسیر به پیاز کمک میکند. عنصر ازت در برگدهی و عنصر فسفر در ریشه زایی موثرند بنابراین استفاده از کودهای فسفره و ازته در زاچ آب مرسوم است.

کوددهی به همراه آبیاری جذب خاک میشود و بنه مادری توسط ریشه اقدام به جذب تغذیه میکند. پیاز زعفران مادری در آبان ماه شروع به تکثیر میکند و بنه های دختری از روی بنه مادری و در قسمت انتهایی تیج زعفران کمکم رشد میکنند. از تیج-ساقه هایی که به پیاز زعفران دختری متصل هستند برگ های 30 الی 40 سانتیمتری زعفران رشد میکنند. برگ ها در سطح خود روزنه هایی دارند که این روزنه ها توانایی جذب تغذیه از طریق محلول پاشی را دارند.

زمان کوددهی زعفران

سومین مرحله :

بعد از زاچ آب برگ ها بلافاصله رشد میکنند و همزمان با رشد برگها سرمای هوا تشدید میشود. در تجویز کود برای محلول پاشی اول پیشنهاد میشود از آمینو اسید ها و کودهای ریز مغذی استفاده شود. آمینو اسید ها علاوه بر تغذیه کودی نقش موثری در کاهش تنش سرما زدگی پیاززعفران دارند. کوددهای ازته به مقدار مشخص میتواند کمک کند تا بنه ها برگ های بلندتر و در نهایت جذب و فتوسنتز بهتری در ادامه داشته باشند.

مرحله چهارم :

محلولپاشی زعفران به یک نوبت ختم نمشود و بسته به شرایط مزرعه و مزرعه دار ممکن است تا 6 نوبت به طول بینجامد. که ما در این مقاله به سه تا از مهمترین آنها بسنده میکنیم. در محلول پاشی دوم زعفران که احتمالا در دی ماه انجام میشود و اوج سرما را در ادامه خ.اهیم داشت باید به وزن گیری اولیه و همچنین افزایش مقاومت پیاز زعفران در برابر سرما کمک کنیم. استفاده از کود هایی چون سیلیکات پتاس به همراه گوگرد میتواند شمارا در این امر مساعدت کند.

مرحله پنجم :

سومین نوبت محلول دهی زعفران که با فاصله 20 روز الی یک ماه از محلول پاشی دوم انجام میشود به بهمن ماه میرسد. البته با توجه به این که شرایط محلول پاشی و نکاتی که باید در حین انجام تغذیه برگی به آن توجه شود وجود داشته باشید یا خیر؟ میتوان در این زمان محلول پاشی کرد. وزن گیری ثانویه پیاز زعفران و کمک به رشد هرچه بیشتر بنه در این محلول پاشی حائز اهمیت است. کودهای نوع کلاته در شرایط سرما که جذب سریعتری دارند برای این نوبت استفاده شود.

مرحله ششم :

آبیاری سوم زعفران مرحله آخر کوددهی زعفران محسوب میشود که علاوه بر تغذیه بنه در این نوبت به تغذیه خاک و بارورسازی خاک هم باید توجه ویژه داشت. استفاده از کود های گوگردی، اسید هیومیک، ریزمغذی و درشت مغذی ها در این آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد.

زعفران آبیاری های دیگری مثل زردآب که در فروردین ماه و در زمانخزان برگ های زعفران انجام میشود هم دارد. بهتر است بعد از زرد آب کود دامی پوسیده و ورمی کمپوست به زمین اضافه شود و سپس با کولتیواتور اقدام به شخم زدن زمین شود.

تمام برنامه های کودی پیشنهاد شده در فضای اینترنت و کود دهای نام برده برای استفاده در مزارع زعفران به صورت کلی بیان شده و قطعا بسته به شرایط هر مزرعه نیاز های آن مزرعه متفاوت خواهد بود. مقدار استفاده کود ها با توجه به نیاز خاک و کمبود های خاک، تراکم بذر اولیه و سن مزرعه متفاوت است. تجویز دقیق و ارائه برنامه کودی باید با توجه به برنامه های کودی قبل انجام شود.

انتخاب بهترین کود برای زعفران لازمه دانستن دو نکته مهم است :

1. زعفرون در هرسال چه دوره زندگی ای رو سپری میکنه و با سیکل زندگی زعفران در یکسال آشنا باشیم.
2. به کمبودهای زمین زمین و علائم کمبود در گیاه توجه کرد که از روی نامه آزمایش خاک این امر ممکن است.